Συμβουλευτικές – Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 • Μηχανοργάνωση – Μηχανογράφηση Επιχείρησης.

  Μηχανοργάνωση – Μηχανογράφηση Επιχείρησης.

 • Οργάνωση και Σύνταξη Προϋπολογισμών (Budgeting).

  Οργάνωση και Σύνταξη Προϋπολογισμών (Budgeting).

 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη με την χρήση των αριθμοδεικτών.

  Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισμένα μεγέθη με την χρήση των αριθμοδεικτών.

 • Στατιστική Ανάλυση της Εμπορικής Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων και Σύγκριση με Ομοειδείς Επιχειρήσεις.

  Στατιστική Ανάλυση της Εμπορικής Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων και Σύγκριση με Ομοειδείς Επιχειρήσεις.

 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).

  Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).

 • Μελέτες Βιωσιμότητας – Έλεγχος Επιχείρησης και Αποτίμηση Επιχείρησης

  Μελέτες Βιωσιμότητας και Έλεγχος – Αποτίμηση Επιχείρησης.

 • Μελέτη και Στοιχειοθέτηση Φακέλου για την λήψη Χρηματοδοτήσεων.

  Μελέτη και Στοιχειοθέτηση Φακέλου για την λήψη Χρηματοδοτήσεων.

 • Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού και ταμειακές ροές (CASH FLOW).

  Οργάνωση Ταμειακού Προγραμματισμού – CASH FLOW.

 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/03.05.2017)

  Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία. Διαδικασίες εξυγίανσης των οφειλών και διαδικασίες πτώχευσης της επιχείρησης.

Share This

Μοιράσου το!

Κάποιος φίλος σου μας χρειάζεται... Σήμερα!!!