Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Σύνταξη Δηλώσεων Εντύπων Μητρώου.

  Η σύνταξη δηλώσεων εντύπων μητρώου όλων των εντύπων ηλεκτρονικά (Μ, Μ0, Μ1,έως Μ13).

 • Σύνταξη Δηλώσεων Φ.Π.Α. (Περιοδικές – Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις – παραδόσεις). Σύνταξης δήλωσης επιστροφής ΦΠΑ αγροτών.

  Προϋπολογισμός, σύνταξη και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο μηνιαίων, τριμηνιαίων (Φ2, Φ4, Φ5 ΚΑΙ Φ6).

 • Σύνταξη Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Προσωρινές και Οριστικές). Βεβαιώσεις Αποδοχών.

  Υπολογισμός και Υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτές Υπηρεσίες, Φόρων Ελεύθερων Επαγγελματιών με σύγχρονη ηλεκτρονική κατάθεση εντύπου βεβαιώσεως αποδοχών κ.λ.π.

 • Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων – Δηλώσεων Intrastat. Δηλώσεων Μετάταξης.

  Πλήρης έλεγχος πελατών και προμηθευτών εισαγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων με την σύγχρονη υποβολή των σχετικών δηλώσεων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων – Intrastat. Σύνταξη ηλεκτρονικών εντύπων μετάταξης (καθεστώς ΦΠΑ, μετάταξη βιβλίων κ.λ.π.).

 • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε3,Φ.Ε.Ν.Π. “ΕΝΤΥΠΟ Ν”, Φ01 – 019 κ.α.)

  Σύνταξη και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο των ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος όλων των κατηγοριών (ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών, μισθωτών και συνταξιούχων).

 • Σύνταξη Πίνακα Ανάλωσης Κεφαλαίου και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.

  Για την κάλυψη των τεκμηρίων που ενδεχομένως να επιβαρύνει τον φορολογούμενο πολίτη συντάσσουμε την κατάσταση ανάλωσης κεφαλαίου για όσα χρόνια έχουμε την ανάγκη να επικαλεστούμε χωρίς περιορισμό. Έλεγχος όλων των δαπανών της επιχείρησής σας για την ορθότερη απεικόνιση της φορολογικής αναμόρφωσης.

 • Σύνταξη Δηλώσεων Ακινήτων Φυσικών και Νομικών προσώπων (Ε9,Φ.Μ.Α.Π.,Φ.Α.Π.,ΕΝΤΥΠΟ Ε.Φ.Α.) – Εκκαθάριση Φόρου. Κτηματολόγιο (Δ1, Δ2 και Τέλος Κτηματογράφησης)

  Σύνταξη και υποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο όλης της ακίνητης περιουσίας που έχει στην κυριότητά του ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σύγχρονο τον υπολογισμό της εκκαθάρισης φόρου που ενδεχομένως επιβαρυνθεί το Φ.Π. ή το Ν.Π. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κτηματολογίου.

 • Υπολογισμός αντικειμενικών αξιών όλων των ακινήτων για όλη την Ελληνική Επικράτεια με ηλεκτρονικούς χάρτες και οριοθέτηση, καθώς και υπολογισμός φόρου.

  Σύνταξη όλων των σχετικών εντύπων υπολογισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων όπως ενδεικτικά τα έντυπα Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6,Κ7,Κ8,Κ9,ΑΑ ΓΗΣ με πλήρη ηλεκτρονική χαρτογράφηση, με σύγχρονο υπολογισμό φόρου που επιβαρύνει το ακίνητο.

Share This

Μοιράσου το!

Κάποιος φίλος σου μας χρειάζεται... Σήμερα!!!