Εργατικά – Εργασίες Μισθοδοσίας

 • Μισθοδοτικές Καταστάσεις – Εκκαθαρίσεις Μισθοδοσίας

  Σύνταξη Μισθοδοτικής Κατάστασης Προσωπικού – Εκκαθάριση Μηνιαίας Μισθοδοσίας και σύνταξη Κατάστασης Πληρωμής μέσω Τραπεζών.

 • Καταστάσεις ΙΚΑ (Α.Π.Δ.)

  Σύνταξη Καταστάσεων Α.Π.Δ. και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά.

 • Βεβαιώσεις Εργοδότη – Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κ.λ.π.)

  Χορήγηση κάθε είδους βεβαιώσεων στο προσωπικό της επιχείρησής σας.

 • Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας

  Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων προσωπικού ηλεκτρονικά.

 • Προσλήψεις – Απολύσεις

  Αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αποχώρησης προσωπικού και υποβολή αυτών ηλεκτρονικά.

 • Προσδιορισμός και Έλεγχος Νόμιμου Μισθού.

  Προϋπολογισμός νόμιμου μισθού εργαζομένου και έλεγχος ηλεκτρονικά συνεχώς.

 • Υπαγωγή σε Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

  Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ.

 • Καταστάσεις Επικουρικών Ταμείων.

  Σύνταξη και υποβολή όλων των καταστάσεων που απαιτούνται για την ασφάλιση του προσωπικού σας σε οποιοδήποτε επικουρικό ταμείο.

 • Πίνακες Ωρών Εργασίας/Βάρδιες/Σύστημα Ωρομέτρησης

  Σύνταξη πινάκων ηλεκτρονικά για τις ώρες εργασίας και τις βάρδιες του προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας και Αυτοματοποίηση διαδικασίας ενημέρωσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μέσω cloud mobile για την άμεση ενημέρωση και την αποφυγή των προστίμων με ειδικό πρόγραμμα Ωρομέτρησης.

 • Συγκρότηση φακέλου σύνταξης και υποβολή ηλεκτρονικά.

  Καταμέτρηση ενσήμων του υποψηφίου συνταξιούχου, έλεγχος και προϋποθέσεις για σύνταξη για οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο και υποβολή φακέλου με ηλεκτρονικό τρόπο για πιο άμεση εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της πορείας του φακέλου συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά.

Share This

Μοιράσου το!

Κάποιος φίλος σου μας χρειάζεται... Σήμερα!!!