Νομικο – Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Συστάσεις / Ενάρξεις / Λύσεις / Μετατροπές / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιρειών & Ατομικών Επιχειρήσεων, Υπολογισμός Υπεραξίας Μεταβίβασης Επιχείρησης και Εταιρικών Μεριδίων (Επαχθή Αιτία – Δωρεά).

  Συστάσεις / Ενάρξεις / Λύσεις / Μετατροπές / Μεταβολές / Συγχωνεύσεις / Απορροφήσεις / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιρειών & Ατομικών Επιχειρήσεων, Υπολογισμός Υπεραξίας Μεταβίβασης Επιχείρησης και Εταιρικών Μεριδίων (Επαχθή Αιτία – Δωρεά).

 • Νομική Υποστήριξη για κάθε θέμα της Επιχείρησής σας.

  Νομική Υποστήριξη για κάθε θέμα της Επιχείρησής σας.

 • Μέριμνα και Υποστήριξη για Δικαστικές Αποφάσεις, Συμβόλαια, Μεταγραφές, Βάρη, Πιστοποιητικά.

  Μέριμνα και Υποστήριξη για Δικαστικές Αποφάσεις, Συμβόλαια, Μεταγραφές, Βάρη, Πιστοποιητικά.

 • Αγωγές, Προσφυγές, Ενστάσεις, Ένδικα Μέσα.

  Αγωγές, Προσφυγές, Ενστάσεις, Ένδικα Μέσα.

Share This

Μοιράσου το!

Κάποιος φίλος σου μας χρειάζεται... Σήμερα!!!